کمترین: 
532.2
بیشترین: 
534.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.4
زمان: 
9/2 13:00
قیمت یوان چین امروز 2 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 آذر 1396 , 534.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":534.4},{"date":"1396/09/02 12:40","price":532.2},{"date":"1396/09/02 13:00","price":534.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398