کمترین: 
888.6
بیشترین: 
897.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
897.2
زمان: 
9/2 13:00
قیمت لیر ترکیه امروز 2 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 آذر 1396 , 897.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":897.2},{"date":"1396/09/02 12:40","price":888.6},{"date":"1396/09/02 13:00","price":897.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398