کمترین: 
959.3
بیشترین: 
959.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
959.3
زمان: 
9/2 13:00
قیمت درهم امارات امروز 2 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 آذر 1396 , 959.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":959.3},{"date":"1396/09/02 12:40","price":959.5},{"date":"1396/09/02 13:00","price":959.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398