کمترین: 
4671.2
بیشترین: 
4696.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4696.5
زمان: 
9/2 13:00
قیمت پوند امروز 2 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 2 آذر 1396 , 4696.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":4696.5},{"date":"1396/09/02 12:40","price":4671.2},{"date":"1396/09/02 13:00","price":4696.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398