کمترین: 
3523.5
بیشترین: 
3523.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3523.5
زمان: 
9/2 13:00
قیمت دلار امروز 2 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 آذر 1396 , 3523.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":3523.5},{"date":"1396/09/02 12:40","price":3523.8},{"date":"1396/09/02 13:00","price":3523.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398