کمترین: 
365.5
بیشترین: 
416.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
416.6
زمان: 
9/2 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 آذر 1396 , 416.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 00:00","price":365.5},{"date":"1396/09/02 00:30","price":367},{"date":"1396/09/02 01:00","price":368},{"date":"1396/09/02 01:30","price":367},{"date":"1396/09/02 02:00","price":366.82},{"date":"1396/09/02 02:30","price":369.8},{"date":"1396/09/02 03:00","price":371.92},{"date":"1396/09/02 05:30","price":373.5},{"date":"1396/09/02 06:00","price":373.09},{"date":"1396/09/02 08:30","price":373.21},{"date":"1396/09/02 11:30","price":374.7},{"date":"1396/09/02 12:00","price":375},{"date":"1396/09/02 12:30","price":376.5},{"date":"1396/09/02 14:30","price":388.9},{"date":"1396/09/02 17:30","price":388.1},{"date":"1396/09/02 18:00","price":392},{"date":"1396/09/02 18:30","price":397.47},{"date":"1396/09/02 19:00","price":403.01},{"date":"1396/09/02 19:30","price":400},{"date":"1396/09/02 20:00","price":403.13},{"date":"1396/09/02 20:30","price":403.9},{"date":"1396/09/02 21:00","price":410},{"date":"1396/09/02 23:30","price":416.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398