کمترین: 
8129
بیشترین: 
8266.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8134.2
زمان: 
9/2 23:30
قیمت بیت کوین امروز 2 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 آذر 1396 , 8134.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 00:00","price":8162.1},{"date":"1396/09/02 00:30","price":8187.2},{"date":"1396/09/02 01:00","price":8170.9},{"date":"1396/09/02 01:30","price":8190.8},{"date":"1396/09/02 02:00","price":8242.2},{"date":"1396/09/02 02:30","price":8266.9},{"date":"1396/09/02 03:00","price":8249.1},{"date":"1396/09/02 05:30","price":8216.8},{"date":"1396/09/02 06:00","price":8204.6},{"date":"1396/09/02 08:30","price":8183.6},{"date":"1396/09/02 11:30","price":8218.9},{"date":"1396/09/02 12:00","price":8129},{"date":"1396/09/02 12:30","price":8145.8},{"date":"1396/09/02 14:30","price":8161.8},{"date":"1396/09/02 17:30","price":8200},{"date":"1396/09/02 18:30","price":8198.6},{"date":"1396/09/02 19:00","price":8187.9},{"date":"1396/09/02 19:30","price":8162.1},{"date":"1396/09/02 20:30","price":8168.4},{"date":"1396/09/02 21:00","price":8139},{"date":"1396/09/02 23:30","price":8134.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398