کمترین: 
60.49
بیشترین: 
60.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.49
زمان: 
9/1 13:00
قیمت نفت اوپک امروز 1 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 آذر 1396 , 60.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 13:00","price":60.49}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398