کمترین: 
10700
بیشترین: 
10700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10700
زمان: 
9/1 12:40
قیمت ریال عمان امروز 1 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 آذر 1396 , 10700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 12:40","price":10700}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398