کمترین: 
1095
بیشترین: 
1095
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1095
زمان: 
9/1 12:40
قیمت ریال عربستان امروز 1 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 آذر 1396 , 1095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 12:40","price":1095}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398