کمترین: 
10900
بیشترین: 
10900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10900
زمان: 
9/1 11:40
قیمت دینار بحرین امروز 1 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 آذر 1396 , 10900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:40","price":10900}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398