کمترین: 
4207
بیشترین: 
4213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4212
زمان: 
9/1 13:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 آذر 1396 , 4212 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:40","price":4207},{"date":"1396/09/01 11:50","price":4213},{"date":"1396/09/01 12:00","price":4212},{"date":"1396/09/01 12:20","price":4208},{"date":"1396/09/01 13:20","price":4212}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398