کمترین: 
2430
بیشترین: 
2437
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2430
زمان: 
9/1 12:40
قیمت منات آذربایجان امروز 1 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 آذر 1396 , 2430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:30","price":2437},{"date":"1396/09/01 11:40","price":2435},{"date":"1396/09/01 12:40","price":2430}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398