کمترین: 
69
بیشترین: 
71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69
زمان: 
9/1 11:40
قیمت روبل روسیه امروز 1 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 آذر 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:30","price":71},{"date":"1396/09/01 11:40","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398