کمترین: 
13550
بیشترین: 
13610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13550
زمان: 
9/1 12:40
قیمت دینار کویت امروز 1 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 آذر 1396 , 13550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:30","price":13610},{"date":"1396/09/01 11:40","price":13565},{"date":"1396/09/01 12:40","price":13550}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398