کمترین: 
488
بیشترین: 
490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490
زمان: 
9/1 12:00
قیمت کرون سوئد امروز 1 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 آذر 1396 , 490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:30","price":488},{"date":"1396/09/01 11:40","price":489},{"date":"1396/09/01 12:00","price":490}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398