کمترین: 
36.9
بیشترین: 
36.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36.9
زمان: 
9/1 11:30
قیمت ین ژاپن امروز 1 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 آذر 1396 , 36.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:30","price":36.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398