کمترین: 
4101
بیشترین: 
4125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4121
زمان: 
9/1 16:50
قیمت دلار امروز 1 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 آذر 1396 , 4121 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:30","price":4101},{"date":"1396/09/01 11:40","price":4102},{"date":"1396/09/01 11:50","price":4103},{"date":"1396/09/01 12:20","price":4106},{"date":"1396/09/01 12:30","price":4105},{"date":"1396/09/01 12:40","price":4106},{"date":"1396/09/01 13:00","price":4107},{"date":"1396/09/01 13:10","price":4108},{"date":"1396/09/01 14:20","price":4123},{"date":"1396/09/01 14:30","price":4124},{"date":"1396/09/01 15:40","price":4125},{"date":"1396/09/01 16:00","price":4122},{"date":"1396/09/01 16:10","price":4120},{"date":"1396/09/01 16:20","price":4119},{"date":"1396/09/01 16:40","price":4120},{"date":"1396/09/01 16:50","price":4121}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398