کمترین: 
718000
بیشترین: 
730000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720000
زمان: 
9/1 17:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 1 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 1 آذر 1396 , 720000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:24","price":722000},{"date":"1396/09/01 11:54","price":730000},{"date":"1396/09/01 12:30","price":726000},{"date":"1396/09/01 12:36","price":725000},{"date":"1396/09/01 13:12","price":727000},{"date":"1396/09/01 13:54","price":722000},{"date":"1396/09/01 14:24","price":720000},{"date":"1396/09/01 16:00","price":719000},{"date":"1396/09/01 16:36","price":718000},{"date":"1396/09/01 17:24","price":720000}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398