کمترین: 
1416000
بیشترین: 
1467000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1422000
زمان: 
9/1 18:36
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 1 آذر 1396
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 1 آذر 1396 , 1422000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:24","price":1447000},{"date":"1396/09/01 11:48","price":1467000},{"date":"1396/09/01 12:24","price":1465000},{"date":"1396/09/01 12:30","price":1462000},{"date":"1396/09/01 12:36","price":1456000},{"date":"1396/09/01 12:48","price":1457000},{"date":"1396/09/01 13:06","price":1440000},{"date":"1396/09/01 13:12","price":1438000},{"date":"1396/09/01 13:48","price":1436500},{"date":"1396/09/01 13:54","price":1436000},{"date":"1396/09/01 14:12","price":1435000},{"date":"1396/09/01 14:24","price":1433000},{"date":"1396/09/01 14:36","price":1430000},{"date":"1396/09/01 16:00","price":1429000},{"date":"1396/09/01 16:12","price":1425000},{"date":"1396/09/01 16:30","price":1418000},{"date":"1396/09/01 16:36","price":1416000},{"date":"1396/09/01 17:30","price":1419000},{"date":"1396/09/01 17:36","price":1420500},{"date":"1396/09/01 18:06","price":1424000},{"date":"1396/09/01 18:36","price":1422000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398