کمترین: 
358.1
بیشترین: 
366.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
366.86
زمان: 
9/1 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 آذر 1396 , 366.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:00","price":358.1},{"date":"1396/09/01 11:30","price":360},{"date":"1396/09/01 12:00","price":359.32},{"date":"1396/09/01 14:00","price":360.01},{"date":"1396/09/01 14:30","price":361},{"date":"1396/09/01 15:30","price":361.01},{"date":"1396/09/01 16:00","price":361.99},{"date":"1396/09/01 17:00","price":361.94},{"date":"1396/09/01 17:30","price":360.46},{"date":"1396/09/01 20:00","price":361},{"date":"1396/09/01 21:00","price":361.7},{"date":"1396/09/01 21:30","price":360.77},{"date":"1396/09/01 22:00","price":361.7},{"date":"1396/09/01 23:30","price":366.86}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398