کمترین: 
89152.1
بیشترین: 
89339.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
89339.1
زمان: 
9/1 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 1 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 آذر 1396 , 89339.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 11:00","price":89152.1},{"date":"1396/09/01 11:10","price":89185.2},{"date":"1396/09/01 11:20","price":89266.2},{"date":"1396/09/01 11:30","price":89283.6},{"date":"1396/09/01 11:40","price":89283.9},{"date":"1396/09/01 14:00","price":89339.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398