کمترین: 
1013
بیشترین: 
1033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1033
زمان: 
9/1 14:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 آذر 1396 , 1033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:50","price":1013},{"date":"1396/09/01 11:30","price":1017},{"date":"1396/09/01 12:20","price":1015},{"date":"1396/09/01 12:40","price":1023},{"date":"1396/09/01 14:20","price":1033}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398