کمترین: 
640
بیشترین: 
645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
645
زمان: 
9/1 14:20
قیمت یوان چین امروز 1 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 آذر 1396 , 645 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:50","price":643},{"date":"1396/09/01 11:30","price":640},{"date":"1396/09/01 11:40","price":643},{"date":"1396/09/01 11:50","price":645},{"date":"1396/09/01 12:20","price":643},{"date":"1396/09/01 14:20","price":645}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398