کمترین: 
1128
بیشترین: 
1131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1131
زمان: 
9/1 12:20
قیمت درهم امارات امروز 1 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 آذر 1396 , 1131 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:50","price":1128},{"date":"1396/09/01 11:40","price":1129},{"date":"1396/09/01 11:50","price":1130},{"date":"1396/09/01 12:20","price":1131}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398