کمترین: 
1065
بیشترین: 
1073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1070
زمان: 
9/1 14:20
قیمت لیر ترکیه امروز 1 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 آذر 1396 , 1070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:30","price":1068},{"date":"1396/09/01 11:10","price":1066},{"date":"1396/09/01 11:30","price":1073},{"date":"1396/09/01 11:40","price":1065},{"date":"1396/09/01 12:40","price":1066},{"date":"1396/09/01 13:00","price":1067},{"date":"1396/09/01 13:20","price":1068},{"date":"1396/09/01 13:50","price":1069},{"date":"1396/09/01 14:20","price":1070}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398