کمترین: 
496
بیشترین: 
499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499
زمان: 
9/1 12:20
قیمت کرون نروژ امروز 1 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 آذر 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:20","price":498},{"date":"1396/09/01 10:50","price":496},{"date":"1396/09/01 12:00","price":498},{"date":"1396/09/01 12:20","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398