کمترین: 
646
بیشترین: 
649
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
649
زمان: 
9/1 12:20
قیمت کرون دانمارک امروز 1 آذر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 آذر 1396 , 649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:20","price":648},{"date":"1396/09/01 10:50","price":647},{"date":"1396/09/01 11:30","price":646},{"date":"1396/09/01 11:40","price":647},{"date":"1396/09/01 12:00","price":648},{"date":"1396/09/01 12:20","price":649}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398