کمترین: 
3285
بیشترین: 
3311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3311
زمان: 
9/1 16:10
قیمت دلار کانادا امروز 1 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 آذر 1396 , 3311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:10","price":3288},{"date":"1396/09/01 10:20","price":3289},{"date":"1396/09/01 10:30","price":3288},{"date":"1396/09/01 10:50","price":3289},{"date":"1396/09/01 11:10","price":3293},{"date":"1396/09/01 11:30","price":3285},{"date":"1396/09/01 11:40","price":3301},{"date":"1396/09/01 12:00","price":3306},{"date":"1396/09/01 12:20","price":3305},{"date":"1396/09/01 12:40","price":3304},{"date":"1396/09/01 14:20","price":3305},{"date":"1396/09/01 14:30","price":3308},{"date":"1396/09/01 14:50","price":3310},{"date":"1396/09/01 16:10","price":3311}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398