کمترین: 
5500
بیشترین: 
5520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5520
زمان: 
9/1 14:50
قیمت پوند امروز 1 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 آذر 1396 , 5520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:10","price":5510},{"date":"1396/09/01 10:30","price":5513},{"date":"1396/09/01 10:50","price":5510},{"date":"1396/09/01 11:10","price":5509},{"date":"1396/09/01 11:30","price":5500},{"date":"1396/09/01 11:40","price":5513},{"date":"1396/09/01 11:50","price":5510},{"date":"1396/09/01 12:00","price":5513},{"date":"1396/09/01 12:20","price":5518},{"date":"1396/09/01 12:40","price":5519},{"date":"1396/09/01 14:20","price":5518},{"date":"1396/09/01 14:50","price":5520}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398