کمترین: 
4853
بیشترین: 
4885
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4885
زمان: 
9/1 14:20
قیمت یورو امروز 1 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 آذر 1396 , 4885 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:10","price":4855},{"date":"1396/09/01 10:20","price":4853},{"date":"1396/09/01 10:50","price":4854},{"date":"1396/09/01 11:20","price":4859},{"date":"1396/09/01 11:30","price":4854},{"date":"1396/09/01 11:40","price":4870},{"date":"1396/09/01 11:50","price":4878},{"date":"1396/09/01 12:20","price":4880},{"date":"1396/09/01 12:40","price":4883},{"date":"1396/09/01 13:30","price":4885},{"date":"1396/09/01 14:00","price":4883},{"date":"1396/09/01 14:20","price":4885}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398