کمترین: 
709000
بیشترین: 
726000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
716000
زمان: 
9/1 16:24
قیمت نیم سکه امروز 1 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 آذر 1396 , 716000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 10:06","price":709000},{"date":"1396/09/01 11:18","price":721000},{"date":"1396/09/01 12:00","price":726000},{"date":"1396/09/01 13:12","price":721000},{"date":"1396/09/01 15:30","price":719000},{"date":"1396/09/01 16:24","price":716000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398