کمترین: 
2074.7
بیشترین: 
2074.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2074.7
زمان: 
9/1 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 1 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 آذر 1396 , 2074.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":2074.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398