کمترین: 
59.6
بیشترین: 
59.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.6
زمان: 
9/1 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 1 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 آذر 1396 , 59.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":59.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399