کمترین: 
10759.2
بیشترین: 
10759.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10759.2
زمان: 
9/1 09:10
قیمت بات تایلند امروز 1 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 آذر 1396 , 10759.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":10759.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398