کمترین: 
854.8
بیشترین: 
854.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
854.8
زمان: 
9/1 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 آذر 1396 , 854.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":854.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398