کمترین: 
2602.5
بیشترین: 
2602.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2602.5
زمان: 
9/1 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 آذر 1396 , 2602.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":2602.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398