کمترین: 
9326.5
بیشترین: 
9326.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9326.5
زمان: 
9/1 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 1 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 آذر 1396 , 9326.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":9326.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399