کمترین: 
302.1
بیشترین: 
302.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
302.1
زمان: 
9/1 09:10
قیمت دینار عراق امروز 1 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 آذر 1396 , 302.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":302.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398