کمترین: 
9155
بیشترین: 
9155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9155
زمان: 
9/1 09:10
قیمت ریال عمان امروز 1 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 آذر 1396 , 9155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":9155}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399