کمترین: 
911.6
بیشترین: 
911.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
911.6
زمان: 
9/1 09:10
قیمت ریال قطر امروز 1 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 آذر 1396 , 911.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":911.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398