کمترین: 
939.6
بیشترین: 
939.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.6
زمان: 
9/1 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 1 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 آذر 1396 , 939.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":939.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398