کمترین: 
11655.6
بیشترین: 
11655.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11655.6
زمان: 
9/1 09:10
قیمت دینار کویت امروز 1 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 آذر 1396 , 11655.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":11655.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398