کمترین: 
429.3
بیشترین: 
429.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
429.3
زمان: 
9/1 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 1 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 آذر 1396 , 429.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":429.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398