کمترین: 
3557.8
بیشترین: 
3557.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3557.8
زمان: 
9/1 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 آذر 1396 , 3557.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":3557.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398