کمترین: 
2759.8
بیشترین: 
2759.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2759.8
زمان: 
9/1 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 1 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 آذر 1396 , 2759.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":2759.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398