کمترین: 
3141.3
بیشترین: 
3141.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3141.3
زمان: 
9/1 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 1 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 آذر 1396 , 3141.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":3141.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398