کمترین: 
888.6
بیشترین: 
888.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
888.6
زمان: 
9/1 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 1 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 آذر 1396 , 888.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":888.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398