کمترین: 
4671.2
بیشترین: 
4671.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4671.2
زمان: 
9/1 09:10
قیمت پوند امروز 1 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 آذر 1396 , 4671.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":4671.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398