کمترین: 
4137.5
بیشترین: 
4137.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4137.5
زمان: 
9/1 09:10
قیمت یورو امروز 1 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 آذر 1396 , 4137.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 09:10","price":4137.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398